O nama

Savez komunista Bosne i Hercegovine (SK BiH) baštini borbu za socijalizam svih naroda Bosne i Hercegovine i svih naroda koji žive na jugoslovenskim prostorima. Ponosni smo na civilizacijski napredak koji je na našim prostorima ostvaren pod vodstvom Komunističke partije Jugoslavije, civilizacijski napredak čiji se dosezi posebno jasno vide u ovom vremenu kada radništvo širom nekadašnje socijalističke Jugoslavije grca pod jarmom kapitalizma, kao što pod jarmom kapitalizma grca radništvo širom svijeta. Nažalost, tekovine jugoslovenske socijalističke revolucije bile su uspješno napadnute iz centara imperijalističke moći, potpognute domaćim reakcionarnim snagama i izdajicama u redovima samih komunista. Uspjeli su podijeliti radni narod po nacionalističkim linijama i izazvati krvavi bratoubilački rat kako bi na krvi našeg radnog naroda, otimajući mu sve što je izgradio vlastitim rukama, obnovili kapitalističke odnose na ovim prostorima.

Raspad SKJ na 14. Kongresu 1990. godine, a potom i raspad SFRJ doveo je do toga da se značajan broj iskrenih jugoslovenskih komunista demorališe i ideološki kapitulira pred najezdom ideologija nacionalizma i liberalizma pod čijim plaštom je realizovana krvava obnova kapitalizma u bratoubilačkim ratovima na jugoslovenskim prostorima. Ipak, nisu svi kapitulirali. Ostao je jedan broj komunista, istinskih i dosljednih boraca, poznavalaca programskih i statutarnih načela našeg SKJ i SK BiH. Oni nisu prihvatili na brzinu organizovane ”socijalističke”, socijaldemokatske i reformističke partije i pokrete sumnjivih programskih opredjeljenja. Takvi politički subjekti i pokreti su sebe nazivali lijevima, pa čak i nasljednicima SKJ i SK BiH, ali su se teorijski i praktično, u većoj ili manjoj mjeri, pod pritiskom reakcionara iz svih tabora, udaljili od naše socijalističke baštine, komunističkih ideja i slavne jugoslovenske socijalističke revolucije.

Uprkos pritiscima i proganjanjima opstali su vjerodostojni komunisti koji se nisu htjeli odreći komunističkih načela i dokazanih istorijskih vrijednosti naše partije. Nisu željeli da popuste pred navalom laži o Narodno-oslobodilačkoj borbi, o predvodniku te borbe drugu Titu, o jugoslovenskom radničkom pokretu i slavnim tekovinama revolucije za koju su se izborili naši prethodnici, zajedničkim naporom svih jugoslovenski naroda. Nisu nasjedali na laži o SFRJ i jugoslovenskim narodnim herojima koji su bili i jesu ne samo naši uzori, nego i uzori komunista širom svijeta i uzori svih slobodarski nastrojenih ljudi. Nisu pristali na revizionistička prekrajanja istorije onako kako to pogoduje novopečenim kapitalistima i njihovim slugama.

Mi preživjeli komunisti naoružani teorijom naučnog socijalizma, vođeni dokazanim vrijednostima ali i sa bolnim iskustvima ratova devedesetih sa optimizmom vjerujemo u mogućnost ostvarivanja boljeg društva. Nismo dozvolili da se naš istorijski hod zaustavi, te smo neprekidajući kontinuitet na Trećoj koferenciji održanoj 17. oktobra 1998 god. donijeli odluku da u Dejtonskoj BiH izvršimo zakonsku preregistraciju, i zadržimo svoj raniji, izvorni naziv Savez komunista Bosne i Hercegovine.

Na istoj Konferenciji je potvrđena tada jedino moguća politička platforma i Statut čije su osnove bile dokumenti i stavovi posljednjeg 10. kongresa SK BiH. Namjera nam je bila da poslije obnavljanja rada svih opštinskih organizacija SK BiH i razgovora sa rukovodstvima novonastalih lijevih, radničkih i komunističkih partija i pokreta, otvorimo postupak da u novonastalim uslovima donesemo jedinstven program SK BiH koji će ostvarivati mogući kontinuitet KPJ-SKJ i KP BiH-SK BiH. Na toj konferenciji donesene su tri važne rezolucije:
Rezolucija o istorijskom kontinuitetu rada i djelovanja KPJ/SKJ- KPBiH/SK BiH
Rezoluciju o trajnom miru na prostorima Bosne i Hercegovine
Rezoluciju o povrataku izbjeglog i raseljenog stanovništva u BiH na svoja ognjišta

Za ostvarivanje naših programskih zadataka bilo je potrebno obezbjediti osnovne preduslove, a prije svega vraćanje naše vlastite i nasilnički otete imovine.

SK BiH je osnivač Koordinacionog odbora udruženih radničkih i komunističkih partija iz svih republika SFRJ. SK BiH je sa centralom u Banja Luci, u aktuelnom dvogodišnjem periodu, domaćin i koordonator aktivnosti ovog tijela. U okviru Koordinacionog odbora obilježeno je 100 godina od osnivanja KPJ u Beogradu.

Tijesno sarađujemo sa Markstičkom organizacijom ”Crveni”, kadrovskom i projugoslovenski nastrojenom organizacijom radnika i studenata. Marksistička organizacija Crveni izdaje publikaciju ”Crvena kritika” i ima članove u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i Makedoniji. U njima vidimo kadrovsku osnovu za nastavak političke borbe za društvo po mjeri radnog čovjeka shodno okolnostima koje donosi period pred nama.

Rukovodstvo SK BiH je od osnivanja učinilo izuzetne napore da našu partiju zaštiti od tendencija koje izviru iz ideologija koje vuku društvo unazad, tobože braneći nacionalne interese, a u suštini pravdaju i osnažuju kapitalistički poredak. Stojimo na liniji radničkog internacionalizma i oštro smo protiv nacionalizma, šovinizma i svih onih koji nastoje da podijele radnike u njihovoj borbi za svoje vlastite interese. Uvijek smo bili protiv svih mogućih kompromitacija u neprimjernim političkim koalicijama i učešća u pljačkaškim podjelama nenarodne vlasti u BiH. Učinili smo sve da spriječimo da se plamen komunističke borbe za bolje društvo ne ugasi. Oduvijek smo imali namjeru da SK BiH kao neukaljanu i nekompromitovanu partiju časno predamo novim generacijama koje će u vremenu i borbama koje su pred nama ostati vjerni liniji naučnog socijalizma. Zato smo otvoreni za sve ljude, a pogotovo omladinu, studente i studentice, radnike i radnice, koji su spremni da nastave našu borbu i borbu naših prethodnika koja se preko radničkog samoupravljanja i jugoslovenske socijalističke revolucije proteže do Oktobarske revolucije, pa sve do osnivača naučnog socijalizma Marksa i Engelsa. Pridružite nam se u političkoj borbi za društvo po mjeri radnih ljudi, u borbi za socijalističko društvo u našoj zemlji, Balkanu i cijelom svijetu!

%d blogeri kao ovaj: